Bateri Kursu

Gelişim , yaratıcılık, ritmsel algılama ve dinlemeyi öğrenmek açısından büyük önem taşır. Duyduğu ritmi müzik kulağının gelişmesi sonucu elleriyle koordinasyonunu sağlayacak, Dinleme ve duyması eskiye göre daha ileri düzeyde olacak, Zamanlama duygusu gelişecek, Konsantrasyon süresi artacak ve Hafızası gelişecektir. Bateri Refleks, el-göz koordinasyonu duyu algılama için gelişime büyük katkı sağlar.